קורס HTML5 ו CSS3 – בוטסטראפ 4.1 חלק 6

תוכן

בסרטן זה נתחיל לבנות את הטמפלט משיעור 13.5 שגזרנו בשיעור הקודם

כתיבת תגובה